Picbear logo Browse Instagram content with Picbear

@bbigsugar

เจ้าจอมอ้วน

bbigsugar

เรื่องราวของเจ้าจอมอ้วนนามว่า บี๋บี๊. By faiirycat

 • 83 Total Likes
 • 6 Tot. Comments
ใครว่าเค้าอ้วนนะมันไม่จริงง #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์
หน้าก้จะบวมหน่อยๆ #ชูการ์ไกลเดอร์ #sugarglider
bbigsugar
นั่งเหม่อ #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์
bbigsugar
bbigsugar
1 2 Jump! 😂 #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์
งั้มมม #ชูการ์ไกลเดอร์ #sugarglider
ง้าา หนูจะนอนน 😣 #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์
กินแล้วก้นอน #ชูการ์ไกลเดอร์ #sugarglider #petslover
เริ่มนอนเหมือนคนไปทุกที 🙄 #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์ #petlover
bbigsugar
อย่อยยย 😘 #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์
Baby พาลูกมาตากแอร์เลยนอนแผ่พุง #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์ #lovelypets
โผล่จมูกมาขอข้าว #sugar #sugarglider #ชูการ์ไกลเดอร์
🐣 #sugarglider #sugargliderlovers #ชูการ์ไกรเดอร์ #exoticpets
😅 #sugargliderlovers #sugarglider #ชูการ์ไกรเดอร์
คนอ้วนขอกินเงาะ 😂 #sugarglider #sugargliderlovers #ชูการ์ไกรเดอร์ #exoticpets #beebi
โอ้ยอย่ากวนน! หนูจะนอน 😝 #sugargliderlovers #sugarglider #beebisugar #exoticpets #ชูการ์ไกรเดอร์ #
bbigsugar
😂💦 #sugarglider #ชูการ์ไกรเดอร์ #exoticpets #sugargliderlovers #beebisugar

Loading