Picbear logo Browse Instagram content with Picbear

#musliman

Posts tagged as #musliman on Instagram

16.379 Posts

Lexo me emrin e Zotit tënd Allahu xh.sh., përmes Kur’anit dhe Profetit a.s., iu bën thirrje besimtarëve të kërkojnë diturinë, herë në formë këshille e nxitje dhe herë në formë urdhërore. Vetë fakti që fjala e parë e shpallur ishte “Lexo”, tregon për vlerën dhe nivelin, në të cilin Islami e ngre diturinë. Në Kur’an, fjala dituri përmendet në 660 vende, ndërsa në fjalët e Profetit ajo llogaritet me vlerën e adhurimeve të kryera ndaj Allahut të Madhërishëm. Me shpalljen e ajetit të parë: “Lexo, me emrin e Zotit tënd…” (Alek 1) dhe në shumë ajete të tjera të ngjashme, Kur’ani fton për hulumtim të gjithësisë dhe të rolit të njeriut në gjithësi, në mënyrë që të zbulohet harmonia dhe ligjet e kësaj bote, duke i hapur kështu njeriut rrugën e mendjes dhe zemrës për kah Krijuesi. Ky është, sipas fesë islame, qëllimi i jetës në këtë botë kalimtare dhe parakusht i lumturisë për në botën e amshueshme. “Ikra – Lexo”, është një urdhër hyjnor, shpallur njeriut si qenia më e nderuar; është përgjegjësi dhe një ftesë e hapur për njeriun, për t’u bërë partner i përsosmërisë së pafundme dhe sakrifikues për arritjen e saj. Kështu pra, duke lexuar, njeriu do të arrijë të kuptojë, ndonjëherë do të kuptojë gabim, por mbi të gjitha do të fitojë përvojë, do t’i përftojë vetes bindje dhe besueshmëri, saktësi e siguri. Tjetër gjë është të shohësh, tjetër të vëresh, tjetër gjë është të kuptosh, tjetër ta përvetësosh me vetëdije dhe zemër atë që e kuptove dhe, pas gjithë kësaj, është krejt tjetër ta praktikosh, ta vësh në zbatim dhe t’ua përçosh atë të tjerëve. Prandaj, të jesh mysliman, do të thotë të jesh, në një këndvështrim, më përgjegjës sesa të tjerët, por edhe po aq i kujdesshëm dhe shpirtgjerë, sepse krahas respektimit të parimeve shoqërore, kërkohen dashuria dhe mirëkuptimi, dhembshuria dhe
#quran #elhamdulilah #musliman #subhanallah #🌹
Od Velida b. Jezida prenosi se da je čuo Evzaia, rahimehullah, kako kaže: “Doista vjernik puno radi, a malo priča, a licemjer puno priča, a malo radi.” (Sijer ealamin-nubela, 7/125) #tewhid #islam #kuran #sunnet #vjera #mumin #musliman #moral #dova #ummet #mekka #uputa #ajet #hadis #tewhidm_slike
albanian_muslim
👖Dc Jeans Usual fit in Black | PROGRESS : Dc Jeans didn't created the sarouel, but it definitely reinvented it ! We still have the fondation of it, (baggy and above the ankles) but with a modern design ! Shop www.daralfrenchie.com #daralfrenchie #abovetheanklesuponthesunnah #dcjeans #trouser #sarouel #saroual #islam #sunnah #muslim #deenwear #musliman #menstyle #menwear #beardmen #vans #outfit #shirt #menoutfit
👖Dc Jeans Usual fit in Black | PROGRESS : Dc Jeans didn't created the sarouel, but it definitely reinvented it ! We still have the fondation of it, (baggy and above the ankles) but with a modern design ! Shop www.daralfrenchie.com #daralfrenchie #abovetheanklesuponthesunnah #dcjeans #trouser #sarouel #saroual #islam #sunnah #muslim #deenwear #musliman #menstyle #menwear #beardmen #vans #outfit #shirt #menoutfit

Loading